Tuesday, August 11, 2009

Jaha,ne men jag hade inte med två bröllop i nästa års budget..nu blire knapert.Linser,linser kan vi tänka oss att äta linser fån och med nu? Mer linser än vi redan äter?
Jarå,klart.
Tur att tex Johannes Brost fått en revival,blir inga problem att punga ur lite extra för honom.Annars,utan den långfilmsrollen som de påar om dagarna i ända på fyran,hade det blivit svårt.Leva på pengarna från Rederiets palmy days? Nedu gosse. Blir inte många ören.
Tur som sagt,flyt som vissa vill säga. Men man måste ju bara älska skådespelaryrket.
Kjell Bergkvist,typ ligga hemma på sofflocket och vänta på att spela samma roll igen.

No comments:

Post a Comment