Sunday, August 23, 2009

Alltså en partytopp? Vad är en partytopp? Har noterat att folk ibland köper en "partytopp".

Innefattar det vissa material? Vad avgör så att säja själva partandet?

No comments:

Post a Comment