Thursday, June 10, 2010


Ritade förut en bild på stranden.
Det var väl snö ute eller sånt.

No comments:

Post a Comment